Author: Bogusław Stelmach

Home / Articles posted by Bogusław Stelmach
Debata środowiskowa – projekt noty korygującej dot. podejścia dochodowego

Debata środowiskowa – projekt noty korygującej dot. podejścia dochodowego

W nawiązaniu do projektu noty interpretacyjnej podejścia dochodowego przedstawionego przez PFSRM do konsultacji środowiskowej  przedstawiamy stanowisko Piotra Cegielskiego w zakresie zasad stosowania technik podejścia dochodowego oraz wyznaczania stopy dyskontowej w podejściu dochodowym. KRYTERIA WYBORU TECHNIKI WYCENY W PODEJŚCIU DOCHODOWYM METODYKA WYZNACZANIA STOPY DYSKONTOWEJ W PODEJŚCIU DOCHODOWYM Jednocześnie z dużym niepokojem obserwujemy kontynuację tendencji do forsowania w Polsce archaicznych rozwiązań brytyjskich w zakresie technik wyceny w podejściu dochodowym. Uważamy, że praktyka wyceny metodami dochodowymi w naszym kraju powinna zmierzać w kierunku międzynarodowych standardów wyceny i technik stosowanych powszechnie na całym świecie.

Kontynuuj czytanie
Podstawowa charakterystyka cen mieszkań we Wrocławiu

Podstawowa charakterystyka cen mieszkań we Wrocławiu

Podstawowa charakterystyka rynku wtórnego mieszkań we Wrocławiu pod kątem dynamiki średnich cen i czynszów w latach 2012-2018. Poniższy wykres pozwala na stwierdzenie, że w latach 2012-2015 obserwowaliśmy względną stabilność cenową mieszkań, przy czym od 1 kwartału 2015 r. do końca 2018 r. widać ewidentnie wzrosty cen na rynku pierwotnym i wtórnym. Wzrost cen był poprzedzony wzrostem czynszów na rynku mieszkaniowym, który to rozpoczął się w 1 kwartale 2014 r..  Od 2014 r. sukcesywnie zmniejsza się też relacja ceny transakcyjnej do ofertowej od 85% do 95%.

Kontynuuj czytanie
Zasada współmierności

Zasada współmierności

Zasada współmierności stóp procentowych i przepływów pieniężnych. Tym razem poruszamy zagadnienia z podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości. Temat drugiej prezentacji to: dyskontowanie przepływów pieniężnych w ujęciu nominalnym i realnym. Autor dr inż. Piotr Cegielski Ciekawe? Zobacz inne prezentacje z tego cyklu: Analiza dynamiki cen mieszkań

Kontynuuj czytanie
Uwagi w sprawie projektu standardu podejścia dochodowego

Uwagi w sprawie projektu standardu podejścia dochodowego

Standardy zawodowe, a w szczególności standardy o charakterze metodologicznym, mają być dla rzeczoznawców majątkowych użytecznym narzędziem. Powinny porządkować określone zagadnienia, zawierać definicje pewnych pojęć oraz przedstawiać powszechnie uznane i stosowane rozwiązania, mające solidne podstawy teoretyczne. Biorąc pod uwagę przedstawiony do konsultacji środowiskowej projekt standardu podejścia dochodowego niezbędne jest sprawdzenie, na ile standard ten spełnia sformułowane wyżej wymogi oraz na ile będzie pomocnym narzędziem w praktyce wyceny.

Kontynuuj czytanie
Metoda zysków

Metoda zysków

ZAJĘCIA WARSZTATOWE – METODA ZYSKÓW W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy udział w szkoleniu mającym na celu w jak największym stopniu przybliżenie praktyki wyceny tzw. nieruchomości operacyjnych. Zajęcia będą miały charakter kameralnych warsztatów komputerowych, podczas których większość czasu będzie poświęcona wykonywaniu analiz i obliczeń w przygotowanych specjalnie dla uczestników arkuszach kalkulacyjnych. W ramach zajęć zostanie poruszona m.in problematyka: wykorzystywania metody zysków w wycenie nieruchomości operacyjnych; modelowania przepływów pieniężnych dla potrzeb wyceny nieruchomości; zależności pomiędzy metodami wyceny nieruchomości, a szacowaniem wartości spółki celowej; prognozowania poziomu przychodów i kosztów operacyjnych oraz zysku operacyjnego; sposobów ustalania rozliczeń pomiędzy właścicielem i użytkownikiem nieruchomości (operatorem); szacowania wartości rynkowej, wartości godziwej oraz…

Kontynuuj czytanie
Natalia Schindler

Natalia Schindler

Rzeczoznawca majątkowy tel. 607-782-343          natalia.schindler@iccs.pl Rzeczoznawca majątkowy, posiadająca uprawnienia zawodowe od 2007 r. (numer uprawnień 4599). Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami. Ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) a także z „Wyceny przedsiębiorstw” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Autorka wielu wycen nieruchomości z zakresu rynku mieszkaniowego, komercyjnego oraz przemysłowego. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z obszaru nieruchomości. Prywatnie matka dwójki dzieci. Wielbicielka fitnessu, sportów zimowych oraz sushi.

Kontynuuj czytanie
Anna Nowel-Śmigaj

Anna Nowel-Śmigaj

Rzeczoznawca majątkowy, architekt tel. 514-832-563          anna.nowel-smigaj@iccs.pl Doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (PWr). Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością ochrony zabytków. Jest także absolwentką dwóch kierunków studiów podyplomowych – Gospodarki Nieruchomościami zrealizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyceny Nieruchomości ukończonej na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu w kadencji 2018-2021 r. Organizatorka wydarzeń edukacyjno-sportowych integrujących środowisko rzeczoznawców. Autorka filmów promujących XXV-letnią historię Polskiej Federacji Stowarzyszeń RzM i SRM we Wrocławiu. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych nieruchomościom. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym także związanych z praktyką rzeczoznawcy majątkowego. Mama dwóch przystojnych…

Kontynuuj czytanie