Wycena nieruchomości

Home / Wycena nieruchomości

PROFESJONALNA WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości to nasza pasja!

iCCS Sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości od 2010 r. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości, doradztwa branżowego, sporządzamy raporty i analizy lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości.

Oferujemy profesjonalną wycenę nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych (biurowych, handlowych, przemysłowych), gruntowych i nietypowych.

Proces wyceny poprzedzamy wizją lokalną oraz analizą zużycia fizycznego i funkcjonalnego nieruchomości. Swoje raporty wzbogacamy dogłębną analizą o lokalnym rynku nieruchomości wraz z jego strukturą i dynamiką.

Zespół rzeczoznawców majątkowych

Wycena nieruchomości w iCCS Sp. z o.o. realizowana jest przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych z wieloletnim doświadczeniem. Posługujemy się zarówno krajowymi jak i zagranicznymi standardami szacowania.

Oferujemy Państwu odrębny operat szacunkowy lub wycenę wchodzącą w skład bardziej złożonych opracowań stanowiących raport z zakresu doradztwa inwestycyjnego, due diligence bądź wycenę portfelową.

 

Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe od 1994 r. (nr uprawnień 829). Licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja nr 449 wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego). Więcej

Piotr Cegielski

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SPÓŁKI ICCS
Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe od 2005 r. (numer uprawnień 4366). Więcej

Ksemena Chrystowicz

PREZES I WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SPÓŁKI ICCS
Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe od 2007 r. (numer uprawnień 4597). Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń. Rzeczoznawca ds. wyceny przedsiębiorstw. Analityk rynku nieruchomości. Więcej

Bogusław Stelmach

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SPÓŁKI ICCS
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (PWr). Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością ochrony zabytków. Jest także absolwentką dwóch kierunków studiów podyplomowych – Gospodarki Nieruchomościami zrealizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyceny Nieruchomości ukończonej na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Więcej

Anna Nowel Śmigaj

Rzeczoznawca majątkowy, Architekt
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska (Politechnika Wrocławska). Pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej, umiejętnie łączący teorię z praktyką, prowadząc zajęcia m. in. z gospodarki i wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości ze złożami kopalin, projektowania kopalń wspomaganego komputerowo (CAMD – Computer Aided Mine Design). Autor i współautor publikacji naukowych oraz opracowań dla branży wydobywczej i energetycznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin, International Association for Promoting Geoethics (IAPG) oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Więcej

Michał Dudek

Rzeczoznawca Majątkowy
Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe od 2020 r. (numer uprawnień 7739). Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie geodezji i kartografii ze specjalnością geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami. Więcej

Adriana Woźniak

Rzeczoznawca Majątkowy

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to procedura polegająca na określeniu wartości nieruchomości i może być dokonywana dla różnych celów. Najczęściej wskutek wyceny nieruchomości dochodzi do określenia jej wartości rynkowej w dokumencie o nazwie - operat szacunkowy.

 

Kto dokonuje wyceny nieruchomości?

Proces wyceny nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami  jest prowadzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Aby móc dokonywać wycen nieruchomości, należy uzyskać uprawnienia zawodowe nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.  W publicznie dostępnym rejestrze istnieje możliwość sprawdzenia, czy dana osoba posługująca się tytułem zawodowym rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości. Zawód rzeczoznawcy majątkowego zobowiązuje do:

 • wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości,
 • stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
 • zachowania tajemnicy zawodowej,
 • posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Czego mogą dotyczyć opracowania i ekspertyzy?

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 

Procedura szacowania nieruchomości

 1.  Przyjęcie zlecenia wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego: poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni pod adresem firmy (przekazanie informacji o danej nieruchomości, celu wyceny a także określenie kosztu realizacji operatu szacunkowego).
 2. Oględziny nieruchomości (podpisanie umowy na wykonanie zlecenia, sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz przeprowadzenie wywiadu terenowego).
 3. Skompletowanie dokumentów od właściwych organów, agencji, spółdzielni mieszkaniowych, sądów  lub zleceniodawcy niezbędnych do wykonania opinii, zarazem będące źródłem danych merytorycznych.
 4. Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego (określenie celu, zakresu wyceny oraz stanu prawnego nieruchomości, pozyskanie transakcji konkretnego segmentu rynku, analiza charakterystyki rynku który jest źródłem danych do wyceny, wybór właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości, przeprowadzenie czynności obliczeniowych w celu uzyskania jej wartości, opieczętowanie przygotowanej opinii imieniem, nazwiskiem oraz numerem uprawnień zawodowych danego rzeczoznawcy majątkowego.
 5. Przekazanie operatu szacunkowego zleceniodawcy.

 

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES NASZYCH USŁUG

Przedmiot wyceny

Wszystkie typy nieruchomości: komercyjne, mieszkaniowe, gruntowe i inne

Zasięg terytorialny

Cała Polska, a w szczególności miasto Wrocław oraz powiaty sąsiednie. Wyceniamy także nieruchomości znajdujące się poza granicami naszego kraju.

Rodzaje wycen

 wyceny indywidualne

wyceny portfelowe

due dilligence

Cele wyceny

 

sprzedaż oraz nabycie nieruchomości

zniesienie współwłasności

podział majątku

postępowanie spadkowe

zabezpieczenie kredytu hipotecznego

ustalenia i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

ustalenie opłat za dzierżawę, najem, trwały zarząd

ustalenie opłat planistycznych

CO ZYSKUJESZ KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG?

Przejrzysta wycena
Nasze operaty szacunkowe są klarowne i czytelne. Kalkulacje uzasadnione, a końcowy wynik zrozumiały dla klienta.
Redukcja ryzyka
Dzięki dużemu doświadczeniu zespołu wycen a także dbałości o szczegóły, oferujemy Państwu profesjonalnie przygotowane opracowanie.
Doradztwo
Oferujemy usługi szeroko pojętego doradztwa w zakresie inwestycji w nieruchomości. Opiniujemy możliwości inwestycyjne i potencjał rozwoju nieruchomości.

iCCS Sp. z o.o.

 • +48.717 584 283
 • [email protected]
 • http://iccs.pl/
 • ul. Rysia 3/2
  53-656 Wrocław

 • Do Państwa dyspozycji pozostaje stały kontakt telefoniczny i e-mail. Zapraszamy naszych Klientów również na spotkanie w biurze Kancelarii, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.