E-warsztaty z wyceny nieruchomości

Home / E-warsztaty z wyceny nieruchomości

 Cykl e-warsztatów z wyceny nieruchomości autorstwa Piotra Cegielskiego

1. Stopy procentowe, stopy zwrotu i stopy dyskontowe

Systematyzacja terminologiczna.

W przygotowaniu

2. Naczelna zasada matematyki finansowej

Zasada współmierności stóp i dochodów.

Szczegóły na naszym blogu:  https://iccs.pl/blog/2018/07/22/zasada-wspolmiernosci/

3. Modelowanie przepływów pieniężnych cz. 1

4. Modelowanie przepływów pieniężnych cz. 2

Modelowanie przepływów rocznych i okresowych.

Szczegóły na naszym blogu:  https://iccs.pl/blog/2018/07/23/modelowanie-przeplywow-pienieznych-nieruchomosci-ujeciu-rocznym-okresowym/

5. Fundamentalne modele rynku nieruchomości cz. 1

Żywotność ekonomiczna budynków.

Szczegóły na naszym blogu:  https://iccs.pl/blog/2018/07/27/model-fundamentalny-czesc-1/

6. Fundamentalne modele rynku nieruchomości cz. 2

Tzw. 4Q model rynku nieruchomości.

W przygotowaniu

7. Stopa dyskontowa cz. 1

Stopa dyskontowa w przypadku dochodów o różnym poziomie ryzyka.

W przygotowaniu

8. Stopa dyskontowa cz. 2

Wybrane zaawansowane modele wyznaczenia stopu dyskontowej.

W przygotowaniu

9. Stopa kapitalizacji cz. 1

Zależność pomiędzy stopą kapitalizacji a stopą dyskontową.

Szczegóły na naszym blogu: https://iccs.pl/blog/2018/07/23/stopa-kapitalizacji/

10. Stopa kapitalizacji cz. 2

Zakres możliwości stosowania techniki kapitalizacyjnej prostej w praktyce.

W przygotowaniu

11. Premia za ryzyko cz. 1

Klasyfikacja rodzajów ryzyka oraz modele premii za ryzyko.

Szczegóły na naszym blogu: https://iccs.pl/blog/2018/07/24/premia-ryzyko-czesc-1/

12. Premia za ryzyko cz. 2

Przykład obliczeniowy wyznaczania premii za ryzyko rynkowe.

Szczegóły na naszym blogu: https://iccs.pl/blog/2018/07/24/premia-ryzyko-czesc-2/

13. Premia za ryzyko cz. 3

Przykład analizy zmienności rozkładu zrealizowanych stóp zwrotu.

Szczegóły na naszym blogu: https://iccs.pl/blog/2018/07/25/premia-ryzyko-czesc-3/

14. Premia za ryzyko cz. 4

Iteracyjny model wyznaczania premii za ryzyko zmienności dochodów.

Szczegóły na naszym blogu: https://iccs.pl/blog/2018/07/26/premia-ryzyko-czesc-4/

15. Premia za ryzyko cz. 5

Analiza i modelowanie zmienności czynszów oraz wrażliwość dochodów.

W przygotowaniu

Termin
Szkolenia realizowane są w dogodnym dla klienta terminie
Miejsce
Oferujemy wygodne sale szkoleniowe, wyposażone w sprzęt multimedialny
Materiały dydaktyczne
Udostępniamy materiały w formie elektronicznej i papierowej, przygotowane specjalnie pod tematykę szkolenia
Poziom
Dopasowujemy poziom zajęć pod indywidualne preferencje klienta. Uczymy zarówno na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym
Doświadczenie
Posiadamy specjalistyczną wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem (również jako wykładowcy akademiccy)
Praktyka
Kładziemy duży nacisk na praktykę. Prezentujemy faktyczne opracowania. Przygotowujemy zajęcia z wykorzystaniem dostępnych pakietów analitycznych

"Wiedza - to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy"

~ Ambrose Gwinnet Bierce

Podejście porównawcze

Krótka charakterystyka podejścia porównawczego

Podejście dochodowe

Krótka charakterystyka podejścia dochodowego

Podejście kosztowe

Krótka charakterystyka podejścia kosztowego

Podejście mieszane

Krótka charakterystyka podejścia mieszanego

Skontaktuj się z nami!

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z naszymi szkoleniami

Zadzwoń

+48.717 584 283

ul. Rysia 3/2

53-656 Wrocław