Metoda zysków

Home / Metody wyceny / Metoda zysków
Metoda zysków

ZAJĘCIA WARSZTATOWE – METODA ZYSKÓW W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy udział w szkoleniu mającym na celu w jak największym stopniu przybliżenie praktyki wyceny tzw. nieruchomości operacyjnych. Zajęcia będą miały charakter kameralnych warsztatów komputerowych, podczas których większość czasu będzie poświęcona wykonywaniu analiz i obliczeń w przygotowanych specjalnie dla uczestników arkuszach kalkulacyjnych. W ramach zajęć zostanie poruszona m.in problematyka:

  • wykorzystywania metody zysków w wycenie nieruchomości operacyjnych;
  • modelowania przepływów pieniężnych dla potrzeb wyceny nieruchomości;
  • zależności pomiędzy metodami wyceny nieruchomości, a szacowaniem wartości spółki celowej;
  • prognozowania poziomu przychodów i kosztów operacyjnych oraz zysku operacyjnego;
  • sposobów ustalania rozliczeń pomiędzy właścicielem i użytkownikiem nieruchomości (operatorem);
  • szacowania wartości rynkowej, wartości godziwej oraz wartości inwestycyjnej nieruchomości.

Wszystkie informacje dot. zajęć warsztatowych oraz wstępne terminy, znajdują się w załączonym pliku .pdf : METODA ZYSKÓW – materiał informacyjny

Osoba prowadząca szkolenie: dr inż. Piotr Cegielski