Podstawowa charakterystyka cen mieszkań we Wrocławiu

Home / Blog / Podstawowa charakterystyka cen mieszkań we Wrocławiu
Podstawowa charakterystyka cen mieszkań we Wrocławiu

Podstawowa charakterystyka rynku wtórnego mieszkań we Wrocławiu pod kątem dynamiki średnich cen i czynszów w latach 2012-2018.

Poniższy wykres pozwala na stwierdzenie, że w latach 2012-2015 obserwowaliśmy względną stabilność cenową mieszkań, przy czym od 1 kwartału 2015 r. do końca 2018 r. widać ewidentnie wzrosty cen na rynku pierwotnym i wtórnym. Wzrost cen był poprzedzony wzrostem czynszów na rynku mieszkaniowym, który to rozpoczął się w 1 kwartale 2014 r..  Od 2014 r. sukcesywnie zmniejsza się też relacja ceny transakcyjnej do ofertowej od 85% do 95%.