Debata środowiskowa – projekt noty korygującej dot. podejścia dochodowego

Home / Blog / Debata środowiskowa – projekt noty korygującej dot. podejścia dochodowego
Debata środowiskowa – projekt noty korygującej dot. podejścia dochodowego

W nawiązaniu do projektu noty interpretacyjnej podejścia dochodowego przedstawionego przez PFSRM do konsultacji środowiskowej  przedstawiamy stanowisko Piotra Cegielskiego w zakresie zasad stosowania technik podejścia dochodowego oraz wyznaczania stopy dyskontowej w podejściu dochodowym.

KRYTERIA WYBORU TECHNIKI WYCENY W PODEJŚCIU DOCHODOWYM

METODYKA WYZNACZANIA STOPY DYSKONTOWEJ W PODEJŚCIU DOCHODOWYM

Jednocześnie z dużym niepokojem obserwujemy kontynuację tendencji do forsowania w Polsce archaicznych rozwiązań brytyjskich w zakresie technik wyceny w podejściu dochodowym. Uważamy, że praktyka wyceny metodami dochodowymi w naszym kraju powinna zmierzać w kierunku międzynarodowych standardów wyceny i technik stosowanych powszechnie na całym świecie.