Blog

Home / Archive by category "Blog" (Page 2)
Szkolenie z zakresu metody ilościowej analizy danych i wyceny w podejściu porównawczym

Szkolenie z zakresu metody ilościowej analizy danych i wyceny w podejściu porównawczym

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie z zakresu metody ilościowej analizy danych i wyceny w podejściu porównawczym, które poprowadzi dr inż. Piotr Cegielski. Spotkania, w formie warsztatów odbędą się w Warszawie, w terminach: termin I: 27 – 28 lutego 2020 r. termin II: 19 – 20 marca 2020 r. termin III: 7 – 8 maja 2020 r. Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu pobierz materiał informacyjny. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego.  

Kontynuuj czytanie
Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

Dr inż. Piotr Cegielski 5 i 6 grudnia podzieli się swoją wiedzą o metodzie zysków na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego. W trwającym 16 godzin warsztacie słuchacze przygotują analizy i obliczenia w opracowanych przez Piotra arkuszach kalkulacyjnych. Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Kliknij https://pirm.pl/szkolenia/

Kontynuuj czytanie
Debata środowiskowa – projekt noty korygującej dot. podejścia dochodowego

Debata środowiskowa – projekt noty korygującej dot. podejścia dochodowego

W nawiązaniu do projektu noty interpretacyjnej podejścia dochodowego przedstawionego przez PFSRM do konsultacji środowiskowej  przedstawiamy stanowisko Piotra Cegielskiego w zakresie zasad stosowania technik podejścia dochodowego oraz wyznaczania stopy dyskontowej w podejściu dochodowym. KRYTERIA WYBORU TECHNIKI WYCENY W PODEJŚCIU DOCHODOWYM METODYKA WYZNACZANIA STOPY DYSKONTOWEJ W PODEJŚCIU DOCHODOWYM Jednocześnie z dużym niepokojem obserwujemy kontynuację tendencji do forsowania w Polsce archaicznych rozwiązań brytyjskich w zakresie technik wyceny w podejściu dochodowym. Uważamy, że praktyka wyceny metodami dochodowymi w naszym kraju powinna zmierzać w kierunku międzynarodowych standardów wyceny i technik stosowanych powszechnie na całym świecie.

Kontynuuj czytanie
ZMIANY I TRENDY NA WROCŁAWSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ZMIANY I TRENDY NA WROCŁAWSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Przedstawiona analiza poruszająca temat trendu na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych została zaprezentowana i omówiona na konferencji pt. „Kondycja i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku mieszkaniowego”.  Zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu spotkanie miało na celu m.in. opis nowych tendencji na światowym i polskim rynku nieruchomości, kształtowanie perspektyw długoterminowych wrocławskiego rynku nieruchomości oraz wskazania kierunków jego rozwoju. Zapraszamy do lektury. Autor: dr inż. Anita Makowska W niecierpliwym oczekiwaniu na kryzys      

Kontynuuj czytanie
Podstawowa charakterystyka cen mieszkań we Wrocławiu

Podstawowa charakterystyka cen mieszkań we Wrocławiu

Podstawowa charakterystyka rynku wtórnego mieszkań we Wrocławiu pod kątem dynamiki średnich cen i czynszów w latach 2012-2018. Poniższy wykres pozwala na stwierdzenie, że w latach 2012-2015 obserwowaliśmy względną stabilność cenową mieszkań, przy czym od 1 kwartału 2015 r. do końca 2018 r. widać ewidentnie wzrosty cen na rynku pierwotnym i wtórnym. Wzrost cen był poprzedzony wzrostem czynszów na rynku mieszkaniowym, który to rozpoczął się w 1 kwartale 2014 r..  Od 2014 r. sukcesywnie zmniejsza się też relacja ceny transakcyjnej do ofertowej od 85% do 95%.

Kontynuuj czytanie
Model fundamentalny – część 1

Model fundamentalny – część 1

Prezentacja jednego z modeli opisujących rynek nieruchomości komercyjnych, stanowiący podstawę technik podejścia dochodowego. Jest to model określania tzw. żywotności ekonomicznej budynku oraz szacowania przewidywanego okresu jego użytkowania. Autor: dr inż. Piotr Cegielski Ciekawe? Zobacz inne prezentacje tego cyklu: PREMIA ZA RYZYKO – część 4   

Kontynuuj czytanie
Premia za ryzyko – część 3

Premia za ryzyko – część 3

Wprowadzenie do ogólnego modelu pomiaru ryzyka zmienności dochodów poprzez analizę rozkładu zrealizowanych stóp zwrotu. Przedstawiona metoda pomiaru ryzyka zmienności dochodów będzie wykorzystana do wyznaczania premii za ryzyko. Sposób wyznaczania tych premii zostanie przestawiony w serii dalszych prezentacji. Autor: dr inż. Piotr Cegielski Ciekawe? Zobacz inne prezentacje tego cyklu: PREMIA ZA RYZYKO CZĘŚĆ 1 – wprowadzenie do zagadnienia określania premii za ryzyko

Kontynuuj czytanie
Premia za ryzyko – część 1

Premia za ryzyko – część 1

Wprowadzenie do zagadnienia określania premii za ryzyko składa się z trzech części: klasyfikacja rodzajów ryzyka, addytywny model premii za ryzyko, premia za ryzyko w konwencji stóp dyskontowych wyrażonych w ujęciu nominalnym i realnym. Autor: dr inż. Piotr Cegielski Ciekawe? Zobacz inne prezentacje tego cyklu: PREMIA ZA RYZYKO CZĘŚĆ 2 – przykład wyznaczania premii za ryzyko zmienności dochodów

Kontynuuj czytanie
Premia za ryzyko – część 2

Premia za ryzyko – część 2

Kontynuując wątek zasad określania premii za ryzyko przedstawiamy przykład premii dla dwóch lokali użytkowych z różnicą jaką jest sposób zawarcia umowy najmu. Autor: dr inż. Piotr Cegielski Ciekawe? Zobacz inne prezentacje tego cyklu: MODELOWANIE DOCHODÓW część 1 – modelowanie przepływów pieniężnych w ujęciu nominalnym i realnym  

Kontynuuj czytanie