Team

Home / Archive by category "Team"
Piotr Cegielski

Piotr Cegielski

Współzałożyciel spółki iCCS tel. 727-672-844          cegielski@iccs.pl Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe od 1994 r. (nr uprawnień 829). Licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja nr 449 wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego). Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, spółek, akcji i udziałów oraz aktywów rzeczowych, finansowych, niematerialnych i prawnych. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, nadane przez Ministra Przekształceń Własnościowych. Doktor nauk ekonomicznych z dyscypliny finanse (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Absolwent Politechniki Wrocławskiej z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Magister zarządzania MBA (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). Magister nauk w specjalności „Wycena i zarządzanie nieruchomościami” na Sheffield Hallam University. Ukończył studia podyplomowe z „Rachunkowości” (Wyższa Szkoła…

Kontynuuj czytanie
Ksemena Chrystowicz

Ksemena Chrystowicz

Prezes i współzałożyciel spółki iCCS tel. 604-588-427          chrystowicz@iccs.pl Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe od 2005 r. (numer uprawnień 4366). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Ukończyła studia podyplomowe z „Wyceny nieruchomości” (Politechnika Wrocławska) oraz „Wyceny przedsiębiorstw” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Członek i założyciel Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Autorka wielu wycen nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz urządzeń i maszyn trwale z gruntem związanych. Specjalizuje się w wycenach do celów podatkowych wszelkiej maści budowli i urządzeń. Czujna obserwatorka oraz komentatorka absurdów, problemów i ciekawostek z podwórka rzeczoznawców majątkowych. Jak na prezesa przystało od ręki załatwia sprawy niemożliwe. Zawsze skoncentrowana i gotowa do pracy….

Kontynuuj czytanie
Bogusław Stelmach

Bogusław Stelmach

Współzałożyciel spółki iCCS tel. 607-214-045          stelmach@iccs.pl Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe od 2007 r. (numer uprawnień 4597). Rzeczoznawca do spraw wyceny środków i megaukładów technicznych. Rzeczoznawca do spraw wyceny przedsiębiorstw. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z tytułem magistra inżyniera geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami. Ukończył studia podyplomowe z „Systemów Informacji Przestrzennej i pomiarów GPS” oraz z „Zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) a także z „Wyceny przedsiębiorstw” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Członek założyciel Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Autor wielu wycen nieruchomości z zakresu rynku komercyjnego, przemysłowego i mieszkaniowego a także wycen przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń oraz wartości…

Kontynuuj czytanie
Anita Makowska

Anita Makowska

Analityk rynku nieruchomości tel. 697-404-228          anita.makowska@iccs.pl Doktor nauk ekonomicznych z dyscypliny finanse (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Finanse i bankowość”, specjalność nieruchomości z tytułem magistra oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunku „Zarządzanie i marketing”, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem z tytułem magistra inżyniera. Sekretarz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Redaktor czasopisma naukowego Argumenta Oeconomica. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Świat Nieruchomości (World of Real Estate Journal).   Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny nieruchomości i rynku nieruchomości. Współpracowała z licznymi firmami prowadząc szkolenia i przygotowując analizy rynku. Od ośmiu lat wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, takich przedmiotów jak m.in. inwestowanie na rynku nieruchomości, instrumenty na rynku…

Kontynuuj czytanie
Adriana Woźniak

Adriana Woźniak

Rzeczoznawca majątkowy tel. 513-141-203          adriana.wozniak@iccs.pl Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe od 2020 r. (numer uprawnień 7739). Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie geodezji i kartografii ze specjalnością geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.  Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości. Z pasją realizuje się zawodowo wśród zespołu oferującego usługi na najwyższym poziomie, zdobywając niezbędną wiedzę i umiejętności. Na co dzień miłośniczka sportu i podróży konsekwentnie dążąca do wyznaczonego sobie celu, ceniąca przyjazny kontakt z ludźmi, a także zdrowe poczucie humoru.

Kontynuuj czytanie
Natalia Schindler

Natalia Schindler

Rzeczoznawca majątkowy tel. 607-782-343          natalia.schindler@iccs.pl Rzeczoznawca majątkowy, posiadająca uprawnienia zawodowe od 2007 r. (numer uprawnień 4599). Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami. Ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) a także z „Wyceny przedsiębiorstw” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Autorka wielu wycen nieruchomości z zakresu rynku mieszkaniowego, komercyjnego oraz przemysłowego. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z obszaru nieruchomości. Prywatnie matka dwójki dzieci. Wielbicielka fitnessu, sportów zimowych oraz sushi.

Kontynuuj czytanie
Anna Nowel-Śmigaj

Anna Nowel-Śmigaj

Rzeczoznawca majątkowy, architekt tel. 514-832-563          anna.nowel-smigaj@iccs.pl Doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (PWr). Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością ochrony zabytków. Jest także absolwentką dwóch kierunków studiów podyplomowych – Gospodarki Nieruchomościami zrealizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyceny Nieruchomości ukończonej na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu w kadencji 2018-2021 r. Organizatorka wydarzeń edukacyjno-sportowych integrujących środowisko rzeczoznawców. Autorka filmów promujących XXV-letnią historię Polskiej Federacji Stowarzyszeń RzM i SRM we Wrocławiu. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych nieruchomościom. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym także związanych z praktyką rzeczoznawcy majątkowego. Mama dwóch przystojnych…

Kontynuuj czytanie
Michał Dudek

Michał Dudek

Rzeczoznawca majątkowy tel. 691-798-999          michal.dudek@iccs.pl Doktor nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska (Politechnika Wrocławska). Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia – specjalność gospodarka nieruchomościami. Pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej, umiejętnie łączący teorię z praktyką, prowadząc zajęcia m. in. z gospodarki i wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości ze złożami kopalin, projektowania kopalń wspomaganego komputerowo (CAMD – Computer Aided Mine Design). Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z obszaru nieruchomości, gospodarki surowcami, energetyki i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Autor i współautor publikacji naukowych oraz opracowań dla branży wydobywczej i energetycznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin, International Association for Promoting Geoethics (IAPG)…

Kontynuuj czytanie