Piotr Cegielski

Home / Piotr Cegielski

TYTUŁY I STOPNIE ZAWODOWE I NAUKOWE: 

STUDIA DOKTORANCKIE

doktor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dyscyplina: Finanse

 

STUDIA WYŻSZE

magister inżynier budownictwa

Politechnika Wrocławska

 

magister nauk w specjalności „Wycena i zarządzanie nieruchomościami”

Sheffield Hallam University

 

magister zarządzania (MBA)

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

 

 

STUDIA 

PODYPLOMOWE

„Rachunkowość”

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

„Analityk Finansowy”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

UPRAWNIENIA DORADCY INWESTYCYJNEGO

licencja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

UPRAWNIENIA CZŁONKA RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

nadane przez Ministra Przekształceń Własnościowych

BIEGŁY SĄDOWY PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE

Biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstw, spółek, akcji i udziałów oraz aktywów rzeczowych, finansowych, niematerialnych i prawnych.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH ZAWODOWYCH

członek Związku Maklerów i Doradców, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, członek Appraisal Institute (Chicago, USA), członek Royal Institution of Chartered Surveyors (United Kingdom) członek CCIM Institute (Chicago, USA)

JEDYNY POLSKI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY POSIADAJĄCY AMERYKAŃSKI CERTYFIKAT W ZAKRESIE ANALIZ ORAZ WYCENY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH

The Appraisal Institute: MAI - Master of Appraisal Institute

CERTYFIKATY I LICENCJE: 

RICS REGISTERED VALUER

CVS - CHARTERED VALUATION SURVEYOR

Royal Institution of Chartered Surveyors

 

 

 

 

APPRAISAL INSTITUTE

Master of Appraisal Institute

REV - RECOGNIZED EUROPEAN VALUER

The European Group of Valuers’ Associations

 

O MNIE:

Autor wielu wycen nieruchomości komercyjnych, przedsiębiorstw, aktywów finansowych oraz niematerialnych i prawnych. Autor i współautor wielu opracowań i artykułów z zakresu modeli wyceny oraz analiz opłacalności inwestycji. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.