Piotr Cegielski

Home / Piotr Cegielski

TYTUŁY I STOPNIE ZAWODOWE I NAUKOWE: 

STUDIA DOKTORANCKIE

doktor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dyscyplina: Finanse

 

STUDIA WYŻSZE

magister inżynier budownictwa

Politechnika Wrocławska

 

magister nauk w specjalności „Wycena i zarządzanie nieruchomościami”

Sheffield Hallam University

 

magister zarządzania (MBA)

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

 

 

STUDIA 

PODYPLOMOWE

„Rachunkowość”

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

„Analityk Finansowy”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

UPRAWNIENIA DORADCY INWESTYCYJNEGO
licencja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego
UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
UPRAWNIENIA CZŁONKA RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
nadane przez Ministra Przekształceń Własnościowych
BIEGŁY SĄDOWY PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE
Biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstw, spółek, akcji i udziałów oraz aktywów rzeczowych, finansowych, niematerialnych i prawnych.
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH ZAWODOWYCH
członek Związku Maklerów i Doradców, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, członek Appraisal Institute (Chicago, USA), członek Royal Institution of Chartered Surveyors (United Kingdom) członek CCIM Institute (Chicago, USA)
JEDYNY POLSKI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY POSIADAJĄCY AMERYKAŃSKI CERTYFIKAT W ZAKRESIE ANALIZ ORAZ WYCENY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH
The Appraisal Institute: MAI - Master of Appraisal Institute

CERTYFIKATY I LICENCJE: 

RICS REGISTERED VALUER

CVS - CHARTERED VALUATION SURVEYOR

Royal Institution of Chartered Surveyors

APPRAISAL INSTITUTE

Master of Appraisal Institute

REV - RECOGNIZED EUROPEAN VALUER

The European Group of Valuers’ Associations

O MNIE:

Autor wielu wycen nieruchomości komercyjnych, przedsiębiorstw, aktywów finansowych oraz niematerialnych i prawnych. Autor i współautor wielu opracowań i artykułów z zakresu modeli wyceny oraz analiz opłacalności inwestycji. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.