Modelowanie dochodów – część 2

Home / Blog / Modelowanie dochodów – część 2
Modelowanie dochodów – część 2

Modelowanie przepływów pieniężnych w ujęciu rocznym i okresowym. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, gdzie wycenie podlega lokal, oddany w najem na okres pięciu lat. Analizą objęto następujące modele:

  • przepływy w ujęciu rocznym,
  • przepływy w ujęciu kwartalnym,
  • przepływy w ujęciu miesięcznym,
  • przepływy wyrażone w konwencji mid-year,
  • przepływy ciągłe i logarytmiczna stopa zwrotu.

Autor: dr inż. Piotr Cegielski

Zobacz inne prezentacje z tego cyklu:

STOPA KAPITALIZACJI część 1 – definicja, wzory oraz zależności matematyczne pomiędzy stopą kapitalizacji a stopą zwrotu

One thought on “Modelowanie dochodów – część 2

Comments are closed.