ZADANIE OBLICZENIOWE Z PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO

Autor: Piotr Cegielski, 28 października 2020 r.

Witamy!
Do pobrania plik z zadaniem obliczeniowym (wycena domu jednorodzinnego w podejściu porównawczym). Osoba, która pierwsza przyśle „prawidłowe” rozwiązanie będzie miała możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w dowolnym dwudniowym szkoleniu prowadzonym przez Piotra Cegielskiego w 2021 roku (bez względu na organizatora szkolenia). Rozwiązania (przyjęte założenia, obliczenia i wynik oszacowania) należy przesyłać do końca listopada br. na adres: [email protected]
 
 

Uzupełnienie

Obliczenia należy przeprowadzić przy założeniu, iż część cech rynkowych jest związana z gruntem (lokalizacja oraz wielkość działki), a część z budynkiem mieszkalnym (powierzchnia domu, zużycie elementów budynku). Oznacza to, że dla potrzeb oszacowania wartości rynkowej należy dokonać dekompozycji cen transakcyjnych na część przypisaną gruntowi i część przypisaną budynkowi, a następnie dokonać odrębnej analizy.
W celu ułatwienia obliczeń dane zostały przygotowane w ten sposób, że jednostkowa wartość przypisana budynkowi nie zależy od powierzchni tego budynku. Innymi słowy, domy o takim samym stanie technicznym i różnej powierzchni mają przypisane takie same wartości jednostkowe.

PIOTR CEGIELSKI

Współzałożyciel spółki ICCS
Dziękuję za lekturę!