Wartości niematerialne i prawne

Home / Portfolio / Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne

Jako kancelaria podejmujemy się wycen wielu różnych kategorii wartości niematerialnych i prawnych.

Wśród nich wymienić można:

  • powiązane z marketingiem – np. znaki handlowe, nazwy handlowe, wzory handlowe, domeny internetowe,
  • powiązane z kontrahentami – np. bazy danych klientów, umowy z kontrahentami,
  • powiązane z artyzmem – np. tantiemy z utworów artystycznych,
  • powiązane z umowami – np. koncesje, umowy obligacyjne, umowy serwisowe,
  • powiązane z technologią – np, kontraktowe i niekontraktowe prawa do użytkowania opatentowanych technologii, know-how, oprogramowanie, serwisy internetowe, formuły, bazy danych.

Podejmujemy się także wyceny tzw. goodwill’u, czy niemożliwej do zidentyfikowania pozostałej warstwy niematerialnej przedsiębiorstwa, mającej wpływ na generowanie przyszłych dochodów.