Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce – raport przestrzenny 2020 r.

Home / Blog / Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce – raport przestrzenny 2020 r.
Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce – raport przestrzenny  2020 r.

Spokojnie, to nie raport o pandemii!

Korzystając z chwili przerwy w nadawaniu uprawnień zawodowych, możemy zatrzymać się na moment i zobaczyć ilu jest aktualnie rzeczoznawców majątkowych i gdzie jesteśmy na mapie.

Jak zwykła mawiać zaprzyjaźniona mi pani profesor „nie każdy kto ma Word‘a jest Hemingway‘em tak jak nie każdy, kto ma ArcGIS‘a jest kartografem”. Stąd z ostrożności procesowej dalej nie będę pisał o mapach, lecz o grafikach.

To zacznijmy od czegoś ciekawego… animacji! (może się chwilę ładować)

Przedstawiony poniżej ‘heatmap’ to nie nowe wystąpienia i ogniska koronawirusa, a przyrost osób uprawnionych rzeczoznawców majątkowych w poszczególnych latach. Punkty w animacji pojawiają się z rozdzielczością miesięczną, co w zasadzie oddaje przestrzennie przyrost osób uprawnionych w momencie zdania egzaminu.

Przyrost-RzM-w-PL-1992-2019.gif

Dane opracowałem na podstawie wyciągu z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Wyciągi te podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz publikacji na stronach internetowych. Według stanu na dzień 5 maja 2020 r. rejestr liczył 7591 rekordów.

Oczywiście należy być świadomym pewnego uogólnienia w niniejszym opracowaniu, polegającego na tym, że dane adresowe w rejestrze niekoniecznie odzwierciedlają stan faktyczny co do miejsca prowadzenia działalności przez rzeczoznawcę. Różny może być też zasięg świadczenia usług, który obejmuje często więcej niż jeden powiat, a w przypadku wycen specjalistycznych cały kraj. Ponadto rejestr zawiera osoby nieczynne zawodowo a także koleżanki i kolegów, których już z nami niestety nie ma.

Skoro już wiemy gdzie jest nas dużo, to zastanówmy się dokładniej, dokąd świeżo upieczeni rzeczoznawcy mogliby się kierować w celu poszukiwania zleceń lub w jakim kierunku obecne kancelarie mogą dokonywać ekspansji? Być może odpowiedzią będzie liczba osób przypadająca na 1 rzeczoznawcę majątkowego w powiecie.  Według danych z rejestru w 6 powiatach nie ma ani jednego rzeczoznawcy! (a przynajmniej adresu korespondencyjnego lub choćby dawnego miejsca zamieszkania…). Powiaty bez rzeczoznawcy to: poddębicki (woj. łódzkie), rypiński (woj. kujawsko-pomorskie), świdnicki (woj. lubelskie), suwalski (woj. podlaskie) oraz lipski i szydłowiecki (woj. mazowieckie). W kwadratowym nawiasie podałem liczebność przedziałów.

A co słychać w stolicy? Na poniższej grafice obok nazw warszawskich dzielnic zestawiłem aktualną liczbę rzeczoznawców majątkowych. Kolorem oznaczyłem liczbę osób przypadającą na jednego rzeczoznawcę majątkowego.

Wzorem animacji przedstawiającej cały kraj, poniżej zamieszczam analogiczną animację dla warszawskich dzielnic, która po kilku sekundach od zakończenia odtworzy się ponownie.

Rzeczoznawcy majątkowi jako biegli sądowi ustanawiani są przy sądach okręgowych, których właściwość terytorialna jest specyficzna i być może nie wszystkim znana. Poniższa grafika przedstawia ogólną liczbę osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości a znajdujących się w zasięgu terytorialnym sądów okręgowych w Polsce. Najmniej rzeczoznawców, a więc i potencjalnych biegłych przypada na zasięg terytorialny Sądu Okręgowego w Przemyślu – 37,  Włocławku – 40  oraz w Suwałkach – 46.

To jeszcze nie koniec zabawy z zestawieniami. Od 1984 roku, dzięki Juliuszowi Machulskiemu wiemy, że Kopernik była kobietą. A kim jest rzeczoznawca majątkowy? Według danych z rejestru ok. 46% z liczby 7591 uprawnionych osób stanowią kobiety (3501 os.) a ok. 54% mężczyźni (4090 os.). A jak wygląda proporcja między kobietami i mężczyznami w powiatach?

Tabel i wykresów można by tworzyć wiele, jednakże myślę, że najatrakcyjniejszą formą prezentacji na koniec będzie „wyścig” powiatów i miast.

Być może ktoś będzie zainteresowany informacją ilu rzeczoznawców było w danym powiecie w konkretnym roku, dlatego pozostawiłem otwarty dostęp do danych ilościowych w tejże animacji.  Mam nadzieję, że raport dostarczył choć odrobinę rozrywki. Najlepszym wyrazem uznania za trud opracowania raportu będzie kliknięcie pajacyka www.pajacyk.pl lub wsparcie dowolnie wybranego celu charytatywnego 🙂

Miłego dnia!

Michał Dudek, rzeczoznawca majątkowy